aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Halkla İlişkiler Ara Sınav Çıkmış Sorular (2013 - 2014)

Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler dersi 2013 - 2014 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Halkla İlişkiler Ara Sınav çıkmış sorular

Halkla İlişkiler 2013 - 2014 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Propaganda ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Tek yönlü olarak yürütülebilir.
Temel amacı, düşünceleri biçimlendirmek ve bilinci yönetmektir.
Hedef kitleden gelen tepkilere kapalıdır.
Temelinde karşılıklı kabul ve anlayış bulunmaktadır.
Mesajın doğru olması zorunlu değildir.
Bireylerin, ülkelerin ve örgütlerin karar alma sürecindeki siyasal aktörleri etkileyerek, kendi çıkarları doğrultusunda karar almasını sağlamaya yönelik çalışmalara ne ad verilir?
İtibar yönetimi
Duyurum
Propaganda
Lobicilik
Kurumsal kimlik
İki yönlü simetrik modelin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
İkna etme niyeti olmaksızın bilgi yayma
Kuruluşla hedef kitlesi arasındaki arabuluculuk rolünü üstlenme
Bilimsel iknayı kullanma
Propaganda yapma
Dinleme yerine anlatma şeklini tercih etme
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler yazarları tarafından “halk” kavramının eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır?
Grup
Hedef kitle
Kuruluş
Topluluk
Cemiyet
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin uygulama alanlarından biri değildir?
Stratejik yönetim
Medya ilişkileri
Finansal ilişkiler
Etkinlik yönetimi
Kriz yönetimi
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel unsurlarından biri değildir?
Kaynak
Duyurum
Alıcı
Mesaj
Kanal
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin yararlandığı iletişim kuramlarından biri değildir?
Sihirli mermi kuramı
İki aşamalı akış kuramı
Fikir grupları kuramı
Gündem oluşturma kuramı
Sıradanlık kuramı
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanının sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?
Soğukkanlı olmak
Dışa dönük kişiliğe sahip olmak
Yaratıcı olmak
Aceleci yapıya sahip olmak
Liderlik özelliklerini taşımak
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçları arasında yer almaz?
Çalışanlarla olumlu işbirliği içinde olarak aidiyet duygusunu geliştirmek
Tutundurma faaliyetlerine destek olmak
Kârlılığı sağlamak, kurum kimliğini oluşturmak ve pekiştirmek
Kamu yararını düşünmek ve kurumsal yararı gözardı etmemek
Kurumun muhasebesinden sorumlu olmak
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler modellerinden biri olan gündem oluşturmanın özelliklerinden biri değildir?
Haberin yayılması ile doğrudan ilişkilidir.
Gündem oluşturmada haberler kitle iletişimi araçlarında yayınlanır.
Medyanın kamuoyu üzerindeki etkilerini tartışmaz.
Haberler kurumdan medyaya doğru akar.
Bireylerin neyi düşüneceğini biçimlendirir.
Aşağıdakilerden hangisi 5 N 1 K kuralının unsurlarından biri değildir?
Kaçıncı
Ne
Nerede
Ne zaman
Nasıl
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin durumsal rollerinden biri değildir?
İkna edici
Temsil edici
Bilgi engelleyici
Eğitici
Yenilikçi
Halkla ilişkiler kampanya planlamasında strateji hangi aşamada belirlenir?
Sorun saptama
Araştırma
Uygulama
Değerlendirme
Planlama
Amaçlara ulaşmak için eldeki güçlerin veya kaynakların dağıtım planına ne ad verilir?
Misyon
Amaç
Vizyon
Hedef
Strateji
Aşağıdakilerden hangisi doğru strateji oluşturmada dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
Esnek olmak
Araştırmalardan kaçınmak
Bütünü düşünmek
Kaynaklar konusunda gerçekçi olmak
Bağlantıyı kaybetmemek
Ülke, bölge ve şehir tanıtımları için sıklıkla kullanılan halkla ilişkiler ortamı aşağıdakilerden hangisidir?
Fuar
Basın bülteni
Festival
Broşür
Kitap
Aşağıdakilerden hangisi iç halkla ilişkilerin önemli amaçlarından biridir?
Çalışanların kuruma yönelik aidiyetlerini kuvvetlendirmek
Müşterilerde marka sadakatini kuvvetlendirmek
Marka imajını kuvvetlendirmek
Çalışanların sendikal haklarını kuvvetlendirmek
Uluslararası arenada lobi faaliyetlerini kuvvetlendirmek
Sosyal medya uygulamalarının gelişmesiyle, tüketicilerin markalarla kurdukları ilişkiler ne tür bir hal almaktadır?
Daha demokratik
Daha teokratik
Daha otoriter
Daha kaotik
Daha oligarşik
Kuruluşların kendilerini hedef kitlelerine, paydaşlarına ve toplumun geneline anlatma/bilgi verme çabalarının stratejik olarak yönetilmesine ne ad verilir?
Paydaşlarla ilişkiler
Reklam
Fuar
Halkla ilişkiler
Sergi
Aşağıdakilerden hangisi internet temelli bir iç halkla ilişkiler aracıdır?
Mektup
Broşür
Intranet
Kitap
Yıllık
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: