aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Halkla İlişkiler ve İletişim Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve İletişim dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Halkla İlişkiler ve İletişim Ara Sınav çıkmış sorular

Halkla İlişkiler ve İletişim 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Genel olarak iki birim arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?
Etkileşim
İlişki
Beceri
İletişim
Algı
Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreçlerinden biri değildir?
Kodlama
Yorumlama
Süreç
Geri bildirim
Kod açma
Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin verdiği yanıta ne ad verilir?
Besleme
Etki
Bozucu etki
Geribildirim
Algısal eğilim
Birtakım bilgilerin/sembollerin, birtakım hedefler tarafından üretilmesi ve geniş insan topluluklarına iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine ne ad verilir?
Sosyalleşme
Kitle iletişimi
Sosyal iletişim
Örgütsel iletişim
Kişilerarası iletişim
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini etkileyen ve çalıştıran unsurlardan biri değildir?
İmaj
Birim
İlişkili olma
Mesaj
Geribildirim
Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir?
Kod
Geribildirim
Kişilerarası iletişim
kaynak
Hedef kitle
Bir kurumda görev alan kişilerin, önceden tanımlanmış rollere girerek, hiyerarşik bir düzen içinde kurdukları iletişim aşağıdakilerden hangisidir?
Kişilerarası iletişim
Kitle iletişimi
Bireysel iletişim
Öz kişisel iletişim
Örgütsel iletişim
Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimin özelliklerinden biri değildir?
İki yönlüdür.
Anlamlıdır.
Süreci kapsar.
Zamana bağlıdır.
Roller belirsizdir.
Mahrem alan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Bizim için özel olan kimseleri kapsar.
Herkese açıktır.
Genel alanı kapsar
Sınıf arkadaşlarını kapsar.
Yasak olanları kapsar.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Halkla İlişkiler ve İletişim Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşlerin rahatça konuşulduğu, resmi ilişkilerin sürdürüldüğü ilişkisel alan aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyal alan
Kişisel alan
Mahrem alan
Yasak alan
Kişilerarası alan
Kişisel ilişkilerde mükemmelliğe ulaşma isteği hangi benliğin özelliğidir?
Yüksek benlik
İdeal benlik
Sosyal benlik
Öz benlik
Bilinçli benlik
Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası ilişkilerde ilişkileri geliştiren ve sağlıklı kılan bağlardan biri değildir?
Güven duyma
Halo etkisi
Canayakın olma
Geribildirim
Yüceltme
Benlik tasarımı kavramını en kapsamlı olarak ele alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
S. Freud
H. Hartman
C. Rogers
E. Kris
D. Rapaport
Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi özünü algılama biçimidir?
Benlik kavramı
Benlik saygısı
Benlik yönelimi
Benlik krizi
Benlik yitimi
Kişisel ilişkilere olumsuz değerle değil olumlu değer yargılarıyla yaklaşma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Çekicilik
Canayakınlık
Gülümsemek
İlgileri paylaşmak
İsimleri hatırda tutmak
Bireyin veya bireylerin bilinçli veya bilinçsiz olarak, diğer kişi veya kişilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemine ne ad verilir?
Etkileşim
İletişim
Sosyalleşme
Eğitim
Sosyal etki
Aşağıdakilerden hangisi tutumların işlevlerinden biri değildir?
Anlama ve bilgi işlevi
Gereksinimlerin karşılanması işlevi
Benliği koruma işlevi
Önyargıları kaldırma işlevi
İçsel değerlerin ifade edilme işlevi
Bir kişinin davranış veya inançlarını açık bir istek olmadan diğer kişilere göre değiştirmesine ne ad verilir?
Etki
Kültürlenme
İletişim
Uyma
Sosyalleşme
Bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu ya da olaya karşı deneyim, bilgi, duygu ve motivasyonuna dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal tepki ve eğilimlere ne ad verilir?
Güdülenme
Tutum
Motivasyon
Anlaşım
Uzlaşım
Kişisel ilişkileri düzenleyen ve onlara seviye getiren kavrama ne ad verilir?
Tutumlar
Motivasyon
Duyarlık bilinci
Güdülenme
Anlaşım
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Halkla İlişkiler ve İletişim Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: