aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Ara Sınav çıkmış sorular

Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Kriz iletişim yönetimi sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Risklerin bir soruna yol açma oranlarının belirlenmesi
Risklerin şiddetleri
Risklerin mekanizmaları
Kriz sinyalinin alınması
Öğrenme ve değerlendirme
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanlarının kriz yönetimi sırasında en iyi şekilde bilmesi gereken noktalardan biri değildir?
Sivil toplum kuruluşları ile yapılan ilişki yönetimi
Krizin meydana geldiği politik çevre
Krizin meydana geldiği halk
Krizle yüz yüze gelen işletmenin kültürü
İnsanın doğası
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin kriz sonrası kurum dışına yönelik çalışmalarından biridir?
Bozulan kurumsal iletişim yapısını yeniden düzenlemek
İnsan kaynaklarının motivasyon çalışmalarını desteklemek
Kamuoyunun güvenini tekrar kazanmak için çalışmalar düzenlemek
Çalışanların genel kriz yönetim planlarının eğitimini planlamak
Liderler için geliştirme programı yapmak
Aşağıdakilerden hangisi krizlerin doğru değerlendirilmesi durumunda oluşabilecek fırsatlardan biri değildir?
Yenileme sürecinin hızlandırılması
Kurumun daha önce üzerini örttüğü sorunlarla yüzleşmesi
Olası yeni krizlere karşı erken uyarı sisteminin oluşturulması
Yeni bir yönetim kadrosunun getirilmesi
Yeni rekabet mecralarının doğabilmesi
I. Denetim II. Algılama III. Hassasiyet IV. İletişim Yukarıdakilerden hangileri krizin ortaya çıkmasında ve şiddet derecesinde rol oynayan temel faktörler arasında yer alır?
Yalnız IV
II ve III
I, II ve III
I, III ve IV
I, II, III ve IV
Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminin başarılı olabilmesi için yapılması gerekenlerden biri değildir?
Kriz yönetim planını sadece kriz ekibinin bilmesi
Potansiyel müttefiklerin bilinmesi ve onlarla görüşülmesi
Bir kriz ekibinin oluşturulması ve bu ekibin belli dönemlerde bir araya gelerek kriz senaryoları üzerinde çalışmalar yapması
Medya için probleme uygun çözümler geliştirilmesi ve anlaşılır şekilde sunulması
Önceki krizlerde yapılan hataların ele alınması, açık ve net olarak ortaya konması
Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminin amaçlarından biri değildir?
Kriz öncesi dönemlerde eğilimleri doğru analiz etmek
Mevcut tehlike ve tehditler karşısında hazırlıklı olmak
Kriz dönemlerinden en az zararla çıkmak
Krizi yönetim kurulu ile çözmeye çalışmak
Kriz ortamındaki gelişmeleri fırsata çevirmeye çalışmak
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama yönelimli halkla ilişkilerin amaçlarından biri değildir?
Müşterilerde şirkete karşı inanç ve güven sağlamak
Lobicilik faaliyetlerini güçlendirerek kanun yapıcı ve uygulayıcılarını etkilemek
Eski ürünleri yeni faydalarla sunmak
Ürün kategorilerine yeni kimlikler kazandırmak
Sponsor programlarla izleyici ilişkisini yakalamak
Aşağıdakilerden hangisi reklam, satış geliştirme ve pazarlama yönelimli halkla ilişkiler çalışmalarının ortak uygulamalarından biri değildir?
El ilanları
Yarışmalar
Özel aktiviteler
Mağaza içi reklam
Katalog
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin, pazarlamaya destek verme nedenlerinden biri değildir?
Pazarlama uygulayıcılarının sahip olduğu bütçenin azlığı
Gelişen pazarlama koşulları
Hedef kitlelere ulaşma ve iletilerin hedef kitlelerce algılanmasını sağlamaya yönelik fark edilme çalışmaları
Artan reklam maliyetleri
Tüketicilerin satın alma alışkanlıklarında bilinçli hareket etmeleri
Aşağıdakilerden hangisi yaşanan sosyal ve ekonomik süreç içerisinde halkla ilişkilerin işlevleri arasında yer almaz?
İşletme ile ilgili çevreleri arasında yeni ve yapıcı ilişkiler oluşturması
İşletmenin ilgili çevrelere verdiği mesajların tek taraflı olması
İşletme ile ilgili çevreleri arasında karşılıklı etkileşimi sağlayıp sürdürmesi
İşletmenin iç ve dış çevreleri arasındaki ilişkilerle ilgili olması
İşletme yönetimince yürütülen planlı ve sürekli bir program olması
Alış veriş merkezlerinde tattırılan yiyecek- içecekler, 3 al 2 öde kampanyaları, patates cipsi yanında verilen gazlı içecekler aşağıdakilerden hangisine birer örnektir?
Satış geliştirme
Halkla ilişkiler
Sponsorluk
Etkinlik
Reklam
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması elemanlarından biri değildir?
Ürün
Satış
Fiyat
Dağıtım
Tutundurma karması
Kurum ya da kuruluşların amaçlarına ulaşmak için yaptığı geniş kapsamlı hareket planına ne ad verilir?
Planlama
Strateji
Duyurum
Lobicilik
Uygulama
Aşağıdakilerden hangisi kurum içi iletişim araçlarıyla kişileri motive etmek amacıyla gerçekleştirilen iletişim etkinliklerinden biri değildir?
Eğitimler
Sürprizler
Kültürel olaylar düzenlemek
Açık kapı günleri
Bilgilendirme toplantıları
Aşağıdakilerden hangisi kurum içi iletişimin etkisini belirleyen içsel faktörlerden biridir?
Pazardaki değişimler
Tüketici beklentilerindeki değişimler
Rakip faaliyetleri
Hükümet politikaları ve yasalar
Yönetim felsefesi
Duyuru panoları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kurumlarda çalışanların rahatlıkla ulaşabileceği yerlere konulur ya da asılır.
Kurumun dikkat çekebilecek yerlerine yerleştirilerek tüm çalışanların görmesi sağlanır.
Çok masraflı bir iletişim aracıdır.
Kontrol edilebilen diğer iletişim araçları ile birlikte kullanıldığında güvenilirlik oranı oldukça fazladır.
Duyuru panolarında yer alan bilgiler güncel ve ilginç olmalıdır.
Kurum üyelerinin organizasyonlarına ait mitleri, sembolleri ve kahramanlıkları kutladıkları özel olaylar, aşağıdaki kurum kültürü sembollerinden hangisiyle ifade edilir?
Düzenli toplantılar
Törenler
Hikâyeler
Süper starlar
Seremoniler
Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerde kullanılan yazılı araçlardan biridir?
İşletme toplantısı
Seminerler
Çalışma raporları
Çalışanlarla yapılan görüşmeler
Kurslar
Halkla ilişkiler uzmanları geniş kitlelere seslenmek istediklerinde en fazla hangi araçtan yararlanırlar?
El kitabından
Broşürden
Yıllıklardan
Dilek/şikâyet kutularından
Gazetelerden
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: