aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Ara Sınav Çıkmış Sorular (2013 - 2014)

Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar dersi 2013 - 2014 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Ara Sınav çıkmış sorular

Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar 2013 - 2014 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Beklenmeyen ve önceden sezilemeyen, acele cevap verilmesi gereken, kurumların önleme ve uyum mekanizmalarını etkisiz hale getirerek mevcut değerlerini, amaçlarını ve işleyiş düzenini tehdit eden gerilim durumuna yönetim bilimlerinde ne ad verilir?
Kriz
Kriz yönetimi
Halkla ilişkiler
Kurumsal imaj
Kurum kültürü
“Biz asla kriz yaşamayız. Krize daima başkaları kapılır." söylemi kurumların kriz durumlarınlarındaki savunma mekanizma- larından hangisine bir örnektir?
İdealleştirme
İnkâr etme
İtiraf edememe
Ussallaştırma
Bölümlere ayırma
Tepki verici kriz yönetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Savunmacı bir özelliğe sahiptir.
Kontrol edilebilir ve kontrol edilemeyen safhalarda önem kazanır.
Erken uyarı önlemleri için tedbir alır.
Krizin ortaya çıkmasından sonraki çalışmaları kapsar.
Krizi yok etmek için yapılan çalışmalardan oluşur.
Aşağıdakilerden hangisi krizlerin yarattığı fırsatlar arasında yer almaz?
Yeni kahramanlar ortaya çıkabilir.
Yenilenme süreci yavaşlayabilir.
Kurum sorunlarla yüzleşme fırsatı bulabilir.
Çalışanlarda olumlu değişimler yaratılabilir.
Yeni rekabet alanları ortaya çıkabilir.
Aşağıdakilerden hangisi kriz durumunun pozitif veya negatif olarak görülmesini sağlayan özelliklerden biridir?
Hassasiyet
Denetim
Algılama
Fırsat
İletişim
Krize karşı kurumlar tarafından alınması gerekli önlemlere ne ad verilir?
Stratejik yönetim
Satış yönetimi
İletişim yönetimi
Kriz yönetimi
Kurumsal iletişim
Aşağıdakilerden hangisi kriz öncesi dönemin aşamalarından biridir?
Eyleme geçme
Doğru eylem
Körlük
Doğru hareket
Yavaş hareket
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama yönelimli halkla ilişkilerin amaçlarından biri değildir?
Yeni pazarlar araştırmak
Yoğun reklam ortamlarında ilgiyi markaya ve mesajına yöneltmek
Eski ürünleri yeni faydalarla sunmak
Sponsor programlarla izleyici ilişkisini yakalamak
Yoğun rekabet içeren pazarları, pazarlamaya iletmek
Kurum veya kuruluşun iletişim aktivitelerinde yer almış, organize edilmiş, tasarlanmış mesajlara ne ad verilir?
Planlanmış mesajlar
Planlanmamış mesajlar
Algılanan mesajlar
Taşınan mesajlar
Varsayılan mesajlar
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın işlevsel sorumluluklarından biri değildir?
Pazar değerlendirmesi
Yayın çıkarma
Fiyatlama
Satış geliştirme
Ürün geliştirme
Aşağıdakilerden hangisi duyurum merkezli halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılır?
İlave tamamlayıcı stratejiler
İtme stratejisi
Çekme stratejisi
Geçme stratejisi
Haber/ilgi ödünç stratejileri
Aşağıdakilerden hangisi satış geliştirmenin uygulama türlerinden biri değildir?
Kupon
Direkt posta
Yardım ödülleri
Çekilişler
Prim ve teşvik edici ödüller
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karması içinde yer almaz?
Ürün
Fiyat
Dağıtım
Ambalaj
Tutundurma karması
Halkla ilişkilerin işlevleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İşletme yönetimince yürütülen planlı ve sürekli bir programdır.
İşletmenin iç ve dış çevreleri arasındaki ilişkilerle ilgilidir.
İşletme ile ilgili çevreleri arasında yeni, yapıcı ilişkiler getirir.
İşletme ile ilgili çevreleri arasında karşılıklı etkileşimi sağlayıp sürdürür.
İşletme ve ilgili çevreler ile kendi kurduğu politikaları tek taraflı belirler.
Kurum içinde bireylerin nasıl davranması, birbirlerini nasıl etkilemeleri gerektiğini biçimlendiren, işlerin nasıl yapıldığını gösteren, ortak paylaşılan inançlar, tutumlar, tahminler ve beklentiler modeline ne ad verilir?
Kurum kültürü
Kurum kimliği
Kurum İmajı
Kurum İtibarı
Kurum kişiliği
Özel bir fikrin iletilmesi veya belli bir amacın gerçekleştirilmesi için yapılan seremonik aktivitelere ne ad verilir?
Hikâye
Mit
Seremoni
Tören
Sembol
Aşağıdakilerden hangisi kurum kültürü sembollerinin kurum içinde meydana getirdiği etkilerinden biri değildir?
Biz duygusunun desteklenmesi
Aidiyet duygusunun oluşturulması
Duygusal bütünleşmeden kesinlikle kaçınılması
Ortaklık oluşturulması
Temel değerlerin güçlendirilmesi ve onaylanması
Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerin yazılı araçlarından biri değildir?
Çalışan el kitabı
Yıllık raporlar
Yıldönümü yazıları
Kişisel görüşme
Yöneticiler için bilgilendirici mektuplar
Aşağıdakilerden hangisi yönetim programlarının ve kurum içi iletişimin etkisini belirleyen içsel faktörlerden biri değildir?
Yönetim felsefesi
Kurum kültürü
Kurum yapısı
İçsel güç ve kontrol sistemi
Rakiplerin faaliyetleri
İşletmenin iletişim kurup mesajlarını iletmek istediği kişi ve kuruluşlara ne ad verilir?
Hedef kitle
Kahramanlar
Eşik bekçisi
Misyoner
İletişim stratejisi
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: