aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Günümüz Fıkıh Problemleri Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Günümüz Fıkıh Problemleri dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Günümüz Fıkıh Problemleri Ara Sınav çıkmış sorular

Günümüz Fıkıh Problemleri 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
İslam bilginlerinin hak dini “Din akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ilahî bir kanundur” şeklinde tanımlamalarında yer alan “hayırlı olan şeylere götürme” ifadesi dinin aşağıdaki boyutlarından hangisine işaret eder?
İlahi boyutuna
Davranış ve aksiyon boyutuna
Beşeri boyutuna
Yardım severlik boyutuna
Tevhit boyutuna
İslam dininde hükümlerin zamana, ortama ve şartlara göre farklı şekiller alabilme yeteneği aşağıdaki özelliklerden hangisi ile ifade edilir?
Hükümlerin ilahi kaynaklı olması
Hükümlerin esnek olması
Hükümlerin kemale ermiş olması
Hükümlerin ebedi olması
Hükümlerin içtihada kapalı olması
Aşağıdaki kavramlardan hangisi klasik fıkıh eserlerinde “yeni ortaya çıkan fıkıh meseleleri” için kullanılmamıştır?
Vakıat
Nevafil
Havâdis
Nevâzil
Fetâvâ
Merkezi Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde olan ve başlıca kuruluş amacı dünyanın her tarafındaki Müslümanların karşılaştıkları çağdaş dini problemlere çözümler üretmek olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Avrupa Fetva ve Araştırma Kurulu
Ezher’e bağlı İslam Araştırmaları Akademisi
İslam Konferansı Teşkilatı Fıkıh Akademisi
Dünya İslam Birliği Fıkıh Akademisi
Suudi Arabistan Yüksek Âlimler Konseyi
Şafak sonrası gerçekleşmesi beklenen beyazlığın meydana gelmemesi aşağıdaki namaz vakitlerinden hangisinin oluşmasına engeldir?
Yatsı
Akşam
İkindi
Öğle
Sabah
Aşağıdaki mezheplerden hangisi yağmur sebebiyle akşam ve yatsı namazlarının cem- i tehir şeklinde birlikte kılınacağı görüşünü benimsemiştir?
Hanefi
Şafii
Maliki
Hanbeli
Zahiri
Hastalık sebebiyle namazların cem edilmesinin alanını en geniş tutan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
Hanbeli
Şafil
Maliki
Hanefi
Zahiri
Hanefilere göre, kurumlara zekât verilememesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Zekât verilenlerin hakiki şahıs olma zorunluluğu
Zekât verenin harcandığı yeri bilmemesi
Kurumların başka yerlerden de kaynak elde edebilmesi
Kurumların denetlenememesi
Kurumların toplumun ortak malı olması
Aşağıdakilerden hangisi sünnete aykırı boşama olarak değerlendirilemez?
Cinsel ilişkinin yaşandığı temizlik döneminde boşama
Aynı anda üç boşama
Adet döneminde gerçekleşen boşama
Cinsel ilişkinin yaşanmadığı temizlik döneminde boşama
Bir temizlik döneminde gerçekleşen birden fazla boşama
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Günümüz Fıkıh Problemleri Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi iddetin gaye ve hikmeti olarak değerlendirilemez?
Yuvaya bağlılığı simgeler.
Kadını kötü zan ve niyetlere karşı korur.
Kadını muhtemel evliliğe hazırlar.
Kadının özgürlüğü bir kez olsun tatmasını sağlar.
Kadının hamile olup olmadığının anlaşılmasını sağlar.
Evlilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Evlilik medeni bir sözleşmedir.
Evlilikle birlikte taraflar karşılıklı hak ve sorumluluklara sahip olur.
İbadete yoğunlaşarak bekâr yaşamak, evlilikten üstündür.
Evliliğe iki şahit tanıklık etmelidir.
Evlilik tescil edilmelidir.
Yiyecek ve içecekler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Haramlar konusunda hileye başvurulamaz.
Haram kılma yetkisi Allah’a aittir.
Haram şüphesi taşıyanlardan uzak durulmalıdır.
Harama sebep olan şeyler de haram kabul edilir.
Temel helal ölçütü iyi niyettir.
Aşağıdakilerden hangisi “meyte” gurubuna girmez?
Duvarın üstünde duran çekirge ölüsü
Yüksekten düşerek ölen koyun
Başına sert bir darbe alarak ölen sığır
Pençeli hayvanların öldürdüğü hayvan
Boğulmuş tavuk
İçkinin haram sayılma gerekçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Renk ve kokusu sebebiyle haramdır.
Temel gıda maddelerinden üretildiği için haramdır.
Sarhoş edici özelliğinden ötürü haramdır.
Fakirliğe yol açtığı için haramdır.
Bütün toplumlarda karşılaşıldığı için haramdır.
Aşağıdakilerden hangisi haram maddelerle tedavi konusunda Hanefi ve Şafiilerin yaklaşımını yansıtır?
Hiçbir şekilde caiz değildir.
Kayıtsız şartsız caizdir.
Daha ucuz ise caizdir.
Şifa vereceği biliniyorsa caizdir.
Yan etkisi yoksa caizdir.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin ilke olarak ötenazi uygulamasına karşı olmasının gerekçelerinden biri değildir?
Hastalıklara karşı sabırlı olmak gerekir.
İslam intiharı kesin bir şekilde yasaklamıştır.
Huzur içinde ölmek insanlar için bir haktır.
İslam hastalıklara karşı tedaviyi teşvik eder.
İslam’a göre kişinin canı üzerinde tasarruf yetkisi yoktur.
Aşağıdakilerden hangisi ölüden yapılacak organ naklinin caiz olması için gereken şartlardan biri değildir?
Organ naklinde bir zaruretin bulunması
Tıbbi veya hukuki ölümün gerçekleşmesi
Vericinin kendisinin veya mirasçılarının onayının alınması
Organ naklinin ücret karşılığı olmaması
Vericinin vücut bütünlüğünün korunması
Hz. Peygamber’in (s.a.v) eğlencelere karşı tutumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Bazen eğlenceleri seyretmiştir.
Bazı yarışmalara bizzat katılmıştır.
At yarışları düzenlemiştir
Bayram eğlencelerini tasvip etmiştir.
Mescitte eğlence düzenlenmesine engel olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber (s.a.v) dönemi eğlence vesilelerinden biri değildir?
Bayramlar
Ramazan geceleri
Yolculuk
Savaş zaferleri
Düğünler
Aşağıdakilerden hangisi müziğin meşru olup olmamasında doğru bir değerlendirme ölçütüdür?
Aletine göre değerlendirmek
Zamana göre değerlendirmek
Dini içerikli olup olmamasına göre değerlendirmek
Düğünde icra edilip edilmemesine göre değerlendirmek
Vesile olduğu sonuca göre değerlendirmek
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Günümüz Fıkıh Problemleri Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: