aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Eski Anadolu Tarihi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Eski Anadolu Tarihi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Eski Anadolu Tarihi Ara Sınav çıkmış sorular

Eski Anadolu Tarihi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Gücün dinsel ve politik açıdan merkezileşmeye başladığı, ekonominin, mal dağıtımının seçkin bir sınıfın kontrolü altına girdiği ve toplumun hiyerarşik temeller üzerinde yükselmeye başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Halaf
Epipaleolitik
Son Kalkolitik
Gelişkin Neolitik
Çanak Çömleksiz Neolitik
Tarih öncesi çağlarla ilgili aşağıda verilen sıralamalardan (eskiden yeniye) hangisi doğrudur?
Kalkolitik – Neolitik – Epipaleolitik – Paleolitik
Paleolitik – Epipaleolitik – Kalkolitik – Neolitik
Epipaleolitik – Paleolitik – Neolitik – Kalkolitik
Kalkolitik – Neolitik – Paleolitik – Epipaleolitik
Paleolitik – Epipaleolitik – Neolitik – Kalkolitik
Aşağıdakilerden hangisi Buzul Çağı’nın sona ermesiyle insan yaşamında meydana gelen önemli değişikliklerden biridir?
Çanak çömlek yapımına geçilmesi
Satır gibi kıyıcı aletlerin yapılması
Dilgi üretiminin yapılması
Ateşin bulunması
Yerleşik hayatın başlaması
Anadolu’da tarih öncesi devirleri sona erdiren olay aşağıdakilerden hangisidir?
Obsidyen takasının başlaması
Madenciliğin gelişmesi
Yazının Anadolu’ya gelmesi
Tarıma geçilmesi
Ticaretin başlaması
Paleolitik dönemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İnsanlar çeşitli tarım ürünleri yetiştirmiştir.
İnsanlar 15-20 kişilik gruplar halinde hareketli bir yaşam sürmüştür.
İnsanlar doğada hazır bulduklarını kullanmış ve tüketmiştir.
Günümüze ulaşan en eski taş aletler bu dönemde yapılmıştır.
İnsanlar doğal mağara ve kaya sığınaklarında yaşamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Eskiçağ’da Anadolu’da ticaret ile birlikte savaşları, yolculukları ve genel olarak hayatı da etkileyen önemli etkenlerden biridir?
Ticarette eşeklerin kullanılması
Yaşayan halkların savaşçı oluşu
Tünellerin olmaması
Anadolu’nun fiziksel ve iklimsel özellikleri
Anadolu’nun Doğu ve Batı arasında bir köprü olması
Assur Ticaret Kolonileri Çağı’ndaki wabartumlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Birçok yönden daha büyük olan karumlara bağlı kentlerdir.
Wabartum Assurca “misafir, konuk” anlamına gelmektedir.
Yazılı kaynaklardan 24 adet wabartum olduğu bilinmektedir.
Wabartumlar vergiden muaf tutulmuşlardır.
Wabartumlar karumlardan daha küçük ticaret merkezleridir.
Ünlü Neşa kralı Anitta’nın fethettiği ve bir daha yerleşim görmemesi için lanetlediği kent aşağıdakilerden hangisidir?
Hattuş
Kaniş
Buruşhattum
Puruşhanda
Warşama
Assurcanın bağlı olduğu dil ailesi aşağıdakilerden hangisidir?
Sami Dil Ailesi
Ural – Altay Dil Ailesi
Hint –Avrupa Dil Ailesi
Bantu Dil Ailesi
Çin Dilleri Ailesi
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Eski Anadolu Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Kültepe’nin aşağı kısmında kalan karumda ilk arkeolojik kazıları başlatan Macar asıllı Alman bilim adamı kimdir?
E. Durkheim
E. Chantre
B. Hrozny
H. Grothe
T. Parsons
Hitit başkenti Hattuşa yakınlarındaki açık hava tapınağı aşağıdakilerden hangisidir?
Suratkaya
Yazılıkaya
Südburg Anıtı
Kaneş
Kuşşar
Hint – Avrupa Dil Ailesi’nin yazılı belge bırakan en eski üyesi aşağıdakilerden hangisidir?
Assurca
Urartuca
Fince
Macarca
Hititçe
Günümüzde Suriye sınırları içerisinde kalan Halep kentinin çivi yazılı metinlerindeki adı aşağıdakilerden hangisidir?
Alalah
Halpa
Amurru
Alasıya
Pala
Anadolu’da ilk siyasi birlik ne zaman kurulmuştur?
MÖ 1420
MÖ 1550
MÖ 1640
MÖ 1750
MÖ 1800
Anadolu çivi yazısı ile ilk defa ne zaman tanışmıştır?
Assur Ticaret Kolonileri döneminde
Geç Hitit döneminde
Frigler döneminde
Kalkolitik döneminde
Neolitik dönemde
Kargamış Geç Hitit Devleti’ni yağmalayarak buradaki halkı Assur’a taşıyan kral aşağıdakilerden hangisidir?
I. Sargon
II. Sargon
I. Şuppiluliuma
II. Panamuwa
III. Tiglatpileser
MS 1699’da Kargamış şehrinin kalıntılarını ilk bulan kişi kimdir?
David H. Hogarth
Henry Maundrell
Leonardo Woolley
Alexander Drummund
Louis Delaporte
Pattin Geç Hitit Krallığının başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
Melid
Cisr’el Hadid
Kunalua
Hattuşa
Tarhuntaşşa
Aslantaş / Karatepe’de bulunan Fenikece ve Luwi hiyeroglifi olmak üzere iki dilde yazılmış yazıtlar hangi Geç Hitit Devleti dönemine aittir?
Kargamış
Tabal
Sam’al
Que ve Hilakku
Pattin
Klasik Çağ’da Kapadokya olarak adlandırılan bölgede kurulan Geç Hitit Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Kargamış
Kummuh
Hilakki
Que
Tabal
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Eski Anadolu Tarihi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: