aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Diplomasi Tarih Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Diplomasi Tarih dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Diplomasi Tarih Ara Sınav çıkmış sorular

Diplomasi Tarih 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti ile imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Sevr
Versailles
Trianon
Neuilly
Saint Germain
Batılı ülkeler hangi padişah döneminden itibaren Osmanlı Devleti’nde daimi elçilikler açmıştır?
Fatih Sultan Mehmet
Osman Bey
Orhan Bey
Çelebi Mehmet
Üçüncü Selim
1871 yılında birliğini sağlayarak dünya sahnesine çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
İngiltere
Almanya
Fransa
Rusya
Osmanlı Devleti
Birinci Dünya Savaşı sürerken 1917 yılında bir iç devrim yaşayarak Brest-Litovsk Anlaşması’nı imzalamak zorunda kalan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Devleti
Rusya
Almanya
İngiltere
İtalya
İngiliz asıllı Thomas Edward Lawrence, Birinci Dünya Savaşı esnasında aşağıdaki devletlerden hangisine karşı faaliyet göstermiştir?
Almanya
Osmanlı Devleti
Rusya
İtalya
Portekiz
17. yüzyılda 13. Louis döneminin başbakanı olarak görev yapan ünlü Fransız diplomat ve siyaset adamı kimdir?
Talleyrand
Wellesley
Duverger
Richelieu
Martens
Osmanlı Devleti’nin daimi elçilik açtığı ilk kent aşağıdakilerden hangisidir?
Berlin
Paris
Viyana
Londra
Zürih
1919 ve 1920 yıllarında Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki durumu görüşmek için toplanan konferans aşağıdakilerden hangisidir?
Londra
New York
İstanbul
Berlin
Paris
Osmanlı Devleti’nde yabancı ülkelere daimi elçilikler açma uygulamasını başlatan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Fatih Sultan Mehmet
Yavuz Sultan Selim
Üçüncü Selim
Kanuni Sultan Süleyman
Abdülhamid
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Diplomasi Tarih Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Diplomasiyi, uluslararası ilişkilerde yetenek ve maharet olarak tanımlayan düşünür kimdir?
Edmund Burke
David Hume
Jeremia Bentham
Immanuel Kant
George Berkeley
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre uluslararası ilişkileri düzenleyen anlaşmalar bütününe ne ad verilir?
Diyalog
Siyaset
Diplomasi
Dış politika
Devlet
Diplomasi tarihinde, Müslüman ülkelere giriş yapma hakkı veren pasaport niteliğindeki belgeye ne ad verilir?
Evrak
Kimlik
Vize
Aman
Sicil
Diplomasiyi, politikayı uygulayan araç olarak tanımlayan İngiliz diplomat aşağıdakilerden hangisidir?
Anthony Giddens
David Hume
Victor Wellesley
George Berkeley
Jeremia Bentham
Tüm baskılara karşın Doğu Roma İmparatorluğunun uzun yıllar ayakta kalmasını sağlayan temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Din
Siyaset
Seçimler
Diplomasi
Ticaret
Talleyrand’a göre, bir diplomatın yegâne iyi sayılması için taşıması gereken özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Her zaman aynı ilkeyi savunmak
Her zaman başkalarının ilkeleriyle hareket etmek
Uluslararası hukuka göre hareket etmek
Kendi çıkarlarına göre hareket etmek
İlkesiz olmak
Tarihin bilinen ilk yazılı anlaşması olan Kadeş Anlaşmasının sergilendiği müze aşağıdakilerden hangisidir?
Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Etnografya Müzesi
Ayasofya Müzesi
Metropolitan Müzesi
Louvre Müzesi
Osmanlı Devleti için görev yapan elçilerin görevleri kapsamında tuttukları raporlara ne ad verilir?
Ferman
Nişan
Sefaretname
Tuğra
İcazet
Roma diplomasisinden bugünkü uluslararası hukuka miras kalan ve girişilen yükümlülüklerin kutsallığını içeren ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Pax Romana
Pax Americana
12 Levha Yasaları
Medeni Hukuk
Pacta Sund Servanda
Birinci Dünya savaşından sonra oluşturulan ve ilk uluslararası örgüt sayılan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Birleşmiş Milletler
NATO
NAFTA
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
Milletler Cemiyeti
Kadeş anlaşmasının tarafları aşağıdakilerden hangisidir?
Babilliler – Hititler
Mısırlılar – Hititler
Babilliler – Sümerler
Sümerler – Akatlar
Mısırlılar – Akatlar
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Diplomasi Tarih Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: