aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Devlet Bütçesi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Devlet Bütçesi dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Devlet Bütçesi Ara Sınav çıkmış sorular

Devlet Bütçesi 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Bütçeyi yasa olarak görmeyen bazı hukukçular, bütçenin hukuki niteliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemektedirler?
İdari Tasarruf
Yönetmelik
Bakanlar Kurulu Kararı
Kanun Hükmünde Kararname
Meclis Kararı
Sadece demokratik ülkelerde geçerli olan bütçe işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Hesap verilebilirlik
Siyasi
Hukuki
Denetim
Şeffaflık
Çağdaş devlet bütçesi tanımında, klasik tanımdan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
Belirli bir dönem için yapılması
Gelir ve gider tahmini olması
Uygulamaya önceden izin vermesi
Kamu kurum ve kuruluşlarını kapsaması
Ekonomik istikrarı sağlaması
Osmanlıda devlet bütçesi anlamında aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmamıştır?
Muvazene-i Umumiye
Muvazene-i Maliye
Denge
Bütçe
Muvazene Defteri
Devlet hizmetlerinin gerektirdiği maliyetlerin vergilerle veya borçlanmayla karşılanması tartışması aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisiyle ilişkilidir?
Mali
Siyasi
Hukuki
İstikrar
Etkinlik
Harcamalar açısından, en fazla bütçede yer alan miktar kadar harcamanın, öngörülen hizmetler için yapılabilmesine olanak veren bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Samimiyet
Genellik
Yıllık
Önceden izin
Teklik
Bütçeyle yapılan tüm mali işlemlerin sorumlularının açıkça belirlenip, uygulama sonuçlarının değerlendirilebilmesi aşağıdaki hangi bütçe ilkesiyle ilişkilidir?
Hesap verilebilirlik
Birlik
Mali saydamlık
Denklik
Mali disiplin
Devlet bütçelerinin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara uygun hazırlanmasını gerektiren bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Samimiyet
Anlaşılır olma
Doğruluk
Alenilik
Denklik
Kamu giderlerin gayrisafi olarak bütçeye kayıt edilmesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin ön koşuludur?
Yıllık ilkesi
Genellik ilkesi
Teklik ilkesi
Açıklık ilkesi
Samimiyet ilkesi
Bütçelerde samimiyet ve doğruluk ilkelerine uyulduğunu gösteren bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Birlik
Mali saydamlık
Genellik
Önceden izin
Denklik
Aşağıdakilerden hangisi program bütçenin PPBS’ den farklılıkları arasında yer almaz?
PPBS, program bütçeden daha kapsamlıdır.
PPBS, program bütçeyi sistematik hale getirmiştir.
PPBS toplum hizmetlerinin tümü ile ilgilenirken, program bütçe kamu fonksiyonlarının programlara dönüştürülmesi ile ilgilidir.
PPBS sistem analizini daha az kullanırken, program bütçede daha fazla bir kullanım söz konusudur.
PPBS, program bütçeden daha sonra gelişmiştir.
Koruyucu Sağlık Hizmetleri 100.000 Aşılama Hizmetleri 50.000 Sağlık Taraması Hizmetleri 40.000 Kamu Sağlığı Reklamları 10.000 Yukarıdaki bütçe örneği hangi bütçe sisteminin sınıflandırmasıdır?
Klasik Bütçe
Performans Bütçe
Torba Bütçe
Yeni Performans Bütçe
Program Bütçe
Performans bütçe sisteminde, bütçe hazırlıklarının ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Ölçüm
Sınıflama
Değerlendirme
Sonuçlandırma
Raporlanma
Devletin bir yıl sonra neler satın alacağı ve bunlar için ne kadar ödeme yapacağını dikkate alan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Torba Bütçe
Performans Bütçe
Program Bütçe
Yeni Performans Bütçe
Klasik Bütçe
Program bütçe sisteminde ilk önce yapılması gereken iş aşağıdakilerden hangisidir?
Her kuruluşun işlevlerini belirlemek
Devletin üstlendiği işlevleri belirlemek
Her kuruluşun faaliyetlerini belirlemek
Faaliyette bulunacak kuruluşları belirlemek
Kullanılabilecek kaynakların maksimum miktarını belirlemek
Aşağıdakilerden hangisi girdilerle çıktıları dikkate alan karar alma yöntemidir?
Birim maliyet
Etkinlik
Verimlilik
Nedensel maliyet
Etkenlik
Beyin fırtınası aşağıdaki tahmin yöntemlerinden hangisinde kullanılan bir tekniktir?
Birim maliyete dayalı tahmin yöntemi
Delphi yöntemi
Zaman serisi yöntemi
Yargıya dayalı tahmin yöntemi
Ekonometrik yöntem
Belediye çöp toplama hizmetlerinin en uygun saatlerinin ve yerlerinin belirlenmesi aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisi ile yapılır?
Maliyet etkenlik analizi
Fayda maliyet analizi
İşlem analizi
Stratejik analiz
Ekonometrik modeller
Kamu hizmetlerinin maliyetlerini parasal olarak ancak faydalarını belirli bir teknik birimle ifade eden program analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Maliyet etkenlik analizi
Sistem analizi
Yöneylem analizi
Trend analizi
Fayda maliyet analizi
Aşağıdakilerden hangisi en az maliyetle en fazla sosyal faydayı sağlamaya çalışan karar alma yöntemidir?
Birim maliyet
Verimlilik
Nedensel maliyet
Etkinlik
Etkenlik
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: