aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Davranış Bilimleri I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Davranış Bilimleri I dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Davranış Bilimleri I Ara Sınav çıkmış sorular

Davranış Bilimleri I 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Araştırma sorularını cevaplamak ya da hipotezleri sınamak üzere araştırmacı tarafından bir plan veya strateji geliştirilmesine ne ad verilir?
Araştırma deseni
Denetimli gözlem
Denetimsiz gözlem
Nitel araştırma
Doküman incelemesi
Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal bilim değildir?
Psikoloji
Felsefe
Jeoloji
Ekonomi
Antropoloji
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal sınıfı belirleyen değişkenlerden biri değildir?
Üyesi olunan grup sayısı
Kendine özgü gelir
Yerleşim yeri
Eğitim düzeyi
Yaşam biçimi
İşsizliğin suç oranları üzerindeki etkilerini inceleyen bir araştırmada suç oranları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Bağımsız değişken
Statik durum
Hipotez
Sentez
Bağımlı değişken
Araştırmada ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçmesi ve konusuna uygun olmasına ne ad verilir?
Geçerlilik
Güvenilirlik
Denetimlilik
Denetimsizlik
Kontrollülük
Grup veya toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne ad verilir?
Toplum
Statü
Sınıf
Rol
Prestij
Aşağıdakilerden hangisi postmodernist araştırmaların paylaşılan özelliklerinden biri değildir?
Kişisel deneyimlere, duygulara ve imgelere çok güvenmek
Dış dünya ile akıl arasında ayrım yapmamak
Birbirine üstün olmayan sonsuz sayıda yorumlar yapmak
Gizli yapılar yerine yüzeydeki görüntülerle ilgilenmek
Farklılık, kaos ve karmaşıklığı benimsemek
Var olup olmadığını sorgulamaksızın, bilginin amacını deneyimlenen yaşanan olguların betimlenmesine dayandıran felsefi düşünce sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Epistemoloji
Ontoloji
Etik
Sosyal inşa
Pozitivizm
Aşağıdakilerden hangisi çatışma kuramcılarından biri değildir?
Collins
Parsons
Dahrendorf
Lenski
Marx
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Davranış Bilimleri I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Comte’a göre tanımlanan sosyal statik kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Sosyal değişmeyi
Düzenli ve istikrarlı sosyal ilişkiler ile toplumsal yapıyı
Tarihsel maddeciliği
Sosyal kültürel düzenlemeleri
Soyut hali
Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi ögelerine bir örnektir?
Fabrikalar
Gelenekler
Okullar
Kitaplar
Uzay araçları
Aşağıdakilerden hangisi alt kültürü oluşturan unsurlardan biri değildir?
Bölge
Yaş
Moda
Etnik köken
Meslek
Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
Yer ve zamana göre hep aynıdır.
Paylaşılır.
Öğrenilir.
Olduğu gibi kabul edilir.
Semboliktir dil aracılığıyla aktarılır.
Aşağıdakilerden hangisi kültürel değişme kaynaklarından biri değildir?
Keşifler
Toplumsal koşullar
İcatlar
Kültürel gecikme
Yayılma
Bir ülkenin insanlarınca taşıdığı anlam açısından o ülkenin bayrağı, kültürün özelliklerinden daha çok hangisine bir örnektir?
Öğrenilir olmasına
Olduğu gibi kabul edilmesine
Paylaşılır olmasına
Yer ve zamana göre değişmesine
Sembolik olmasına
Modern ailede otorite ilişkileri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Matriyarki
Monogami
Demokratik
Patriyarki
Poligini
Aşağıdakilerden hangisi birincil grupların özelliklerinden biridir?
Yüzeysel ilişkiler görülür.
Değişken yapıda ve kısa sürelidir.
Büyük ve çok sayıda üyeye sahiptir.
Duygusal bağlar yüksektir.
Resmidir ve kişisellik yoktur.
Aşağıdaki kuramlardan hangisi aile içerisindeki davranışları anlamak için aile üyeleri arasındaki mevcut ilişkileri ve üyelerin bu ilişkileri nasıl anlamlandırdığını inceler?
Çatışma
Feminist
Sembolik Etkileşim
Postmodern
Fonksiyonalist
Ogburn’a göre aşağıdakilerden hangisi ailenin yerine getirdiği fonksiyonlardan biri değildir?
Toplumsallaşma
Evrensel olma
Koruma
Sevgi
Sosyal yerleştirme
Geleneksel ailede ilişkiler çoğunlukla aşağıdaki kavramlardan hangisine bağlıdır?
Yerleşim yerine
Miras ilişkisine
Evlilik bağına
Eş sayısına
Kan bağına
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Davranış Bilimleri I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: