aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Çocuk ve Drama Ara Sınav Çıkmış Sorular (2016 - 2017)

Açıköğretim Fakültesi Çocuk ve Drama dersi 2016 - 2017 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Çocuk ve Drama Ara Sınav çıkmış sorular

Çocuk ve Drama 2016 - 2017 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Gruplarda ve gruplararası ilişkilerde değişim yaratmak amacıyla eyleme dayalı tiyatro uygulaması olarak tasarlanan drama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Psikodrama
Eğitimde drama
Sosyodrama
Drama
Yaratıcı drama
İlk basımı 1943 yılında, ikinci basımı da 1950 yılında yapılan "Okullarda Dramatizasyon" isimli kitap aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmıştır?
Emin Özdemir
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
İnci San
Selahattin Çoruh
Nevide Gökaydın
Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemde bir öğretim aracı olarak dramayı kullanmanın gerekçelerinden biridir?
Drama yoluyla çocukların soyut düşünebilmesi
Dramada çocukların yaşlarının üzerinde performans sergilemesi
Dramanın işitme ve görmeye odaklanması
Dramanın çocukların tüm duyularını kullanmalarını sağlaması
Dramanın sadece dokunmaya ve harekete dayanması
Aşağıdakilerden hangisi eğitimde dramanın yararlarından biri değildir?
Sorunları gidermek amacıyla duyguların boşalmasını sağlamak
Duyguları ifade etme becerisini geliştirmek
İşbirliği içinde, birlikte çalışma becerisi kazandırmak
Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmek
Empati ve farklılıklara hoşgörü gösterebilme becerilerini geliştirmek
Türkiye’de "dramatik gösteri" tanımı ilk defa kaç yılında, hangi konu başlığı ile yer almıştır?
1926 yılında, ilkokul programında şarkılar temsiller ve oyunlar
1930 yılında, okul öncesinde drama
1938 yılında, ilkokul programında drama ve çocuk
1940 yılında, okul öncesi eğitim ve drama
1946 yılında, ilkokul programında dramatik oyun
Felsefesi "oyun" kavramı üzerine kurulu olan, oyunun eğitimin tabanında yer alması ve öğrenciyi teşvik etmesi gerektiğini savunan drama öncüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Nellie McCaslin
Harriyet Finlay Johnson
Henry Caldwell Cook
Peter Slade
Winifred Ward
Aşağıdakilerden hangisinde "Heathcote’un Dört Drama Modeli"nin açıklaması ile başlığı doğru olarak eşleştirilmiştir?
Uzman Rolü Yaklaşımı: Programdaki farklı derslerin aynı drama çatısı altında buluşup çocukların alanlar arasındaki bağlantıları görebildikleri yaklaşımdır.
İnsanı Keşfetmek için Drama: Çocukların gerçek hayatları ile bağlantılı sorunları çözmek üzere kurdukları komisyon içinde olayı değerlendirdikleri ve genelde süreçlerine dair bir rapor şeklinde yazılı çalışma yaptıkları yaklaşımdır.
İnsanı Keşfetmek için Drama: Bireyi ve bireylerin sorunlarını merkeze aldığı yaklaşımdır.
Yuvarlanan Rol: Bireyi ve bireylerin sorunlarını merkeze aldığı yaklaşımdır.
Komisyon Modeli: Programdaki farklı derslerin aynı drama çatısı altında buluşup çocukların alanlar arasındaki bağlantıları görebildikleri yaklaşımdır.
Drama etkinliklerinde çocukların izleyici olmak yerine etkinliğe doğrudan katıldığı öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyal öğrenme
Aktif öğrenme
Yaparak yaşayarak öğrenme
Tartışarak öğrenme
Keşfederek öğrenme
Peter Slade, 1954 yılında yayınladığı "Child Play (Çocuk Oyunu)" kitabında aşağıdakilerin hangisinden söz etmiştir?
Dramanın kendi başına bir sanat formu olmadığından
“Kişisel Oyunlar ve Sosyal Oyunlar” olarak iki farklı oyun türünden
Çocukların yaptığı drama etkinliklerinin tiyatrodan ayrı bir şekilde ele alınamayacağından
Çocuğun kendine özgü sanat formunun özelliklerinden
Dramatik etkinliklerin çocuğun içindeki enerjiyi dışa vurma kontrolü sağladığından
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Çocuk ve Drama Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Drama ve oyunun benzerlikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Her ikisinde de gerçek dünya ve kurgusal dünya etkileşim halindedir.
Her ikisinin de sonunda tartışma ve değerlendirme vardır.
Her ikisinde de doğaçlama vardır.
Her ikisinde de "-mış gibi yapma" vardır.
Her ikisi de çocuğun enerjisini ve dikkatini yoğunlaştırmasını sağlar.
Drama planı yapmanın önemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Plan, etkileşimi sağlar.
Plan yapma, sürecin daha etkili şekilde ilerlemesini sağlar.
Plan yapma, hedeflere ulaşmada etkilidir.
Plan, hangi araç-gereçlerin kullanılacağına karar vermeyi sağlar.
Plan, amaçlara ulaşmak için etkinliklerin nasıl yaptırılacağını belirlemeyi sağlar.
Drama uygulamalarında aşağıdaki aşamalardan hangisinde katılımcılara "Neler hissettiniz? Neler Yaşadınız? Daha başka neler yapılabilir?" gibi sorular sorulabilir ya da süreç ile ilgili resim yaptırılabilir?
Değerlendirme
Canlandırma
Isınma çalışmaları
Esas çalışma
Hazırlık çalışmaları
Aşağıdakilerden hangisinde dramanın aşamaları sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
Esas çalışma / canlandırma → değerlendirme → ısınma çalışmaları
Esas çalışma / canlandırma → ısınma çalışmaları → değerlendirme
Değerlendirme → ısınma çalışmaları → esas çalışma / canlandırma
Isınma çalışmaları → değerlendirme → esas çalışma / canlandırma
Isınma çalışmaları → esas çalışma / canlandırma → değerlendirme
Aşağıdakilerden hangisi drama çalışmalarında katılımcılarda olması gereken özelliklerden biridir?
Drama, gelişim, eğitim, oyun konularında donanımlı olmak
İnsan ilişkilerinde başarılı olmak
Yeni ve değişik şeyler keşfetmeye istekli olmak
Tiyatro alanında bilgi sahibi olmak
Rol oynamada yetenekli olmak
Aşağıdakilerden hangisinde drama çalışmasının bileşenleri birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Lider, katılımcılar, araç-gereçler
Katılımcılar, program, ortam
Lider, program, ortam,
Program, katılımcılar, araç-gereçler
Lider, katılımcılar, ortam, araç-gereçler
Drama çalışmalarında iki temel teknikten biri olan ve drama sürecine katılan çocukların başka bir kimliğe ya da varlığa bürünerek onun olası duygu, düşünce ve davranışlarını anlayıp yansıtması anlamına gelen teknik aşağıdakilerden hangisidir?
Mektup
Bilinç koridoru
Buz dağı
Rol oynama
Sıcak sandalye
Aşağıdakilerden hangisi drama teknikleri kullanılırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?
Her bir tekniğin hangi amaçla kullanıldığının bilinmesi
Liderin tekniklerle ilgili bilgisinin yalnızca teorik düzeyde olması
Liderlerin teknikleri yaşantı yoluyla öğrenmesi
Tekniklerin, sürecin neresinde kullanılacağına doğru karar verilmesi
Tekniğin kullanılırken eğitsel bir amaç barındırması
Aşağıdakilerden hangisi dramada teknik kullanmanın amaçlarından biri değildir?
Sorunları çözmede etkili bir araç olmak
Sürecin gidişatı etkilememek
Drama sürecine yeni bilgiler eklemek
Süreç için bir odak bulmayı kolaylaştırmak
Canlandırmalara bir sanat formu vermek
Aşağıdaki tekniklerden hangisinde katılımcılar, karakterin karar vermesine yardımcı olur?
Düşünce takibi
Sıcak sandalye
Dedikodu halkası
Rol içinde yazma
Bilinç koridoru
Aşağıdaki tekniklerden hangisinde katılımcılar; nesneler, mektuplar, raporlar, kostümler, oyuncaklar, kimlik belgeleri ve dikkatle seçilmiş kişisel eşyalardan yola çıkarak doğaçlama yaparlar?
Liste yapma
Yaşam çemberi
Resim yapma
Bitmemiş nesneler
Özel mülkiyet
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Çocuk ve Drama Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: