aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Çocuk Gelişimi Ara Sınav Çıkmış Sorular (2016 - 2017)

Açıköğretim Fakültesi Çocuk Gelişimi dersi 2016 - 2017 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Çocuk Gelişimi Ara Sınav çıkmış sorular

Çocuk Gelişimi 2016 - 2017 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi organizmada görülen niceliksel değişimleri açıklar?
Büyüme
Olgunlaşma
ÖğreGelişmenme
Gelişme
Hazırbulunuşluk
Bir çocuğun ablasına bakarak yemeğini çatal bıçakla yemesi, gelişimin aşağıdaki hangi kavramıyla açıklanır?
Olgunlaşma
Öğrenme
Hazırbulunuşluk
Kalıtım
Büyüme
İlkokula başlayan ikiz kardeşlerin farklı zamanlarda okumaya başlamasını açıklayan gelişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Gelişim bir bütündür.
Gelişimde kritik dönemler vardır.
Gelişim hızı her yaşta aynı değildir.
Gelişimde bireysel farklılıklar vardır.
Gelişim belli aşamalar halinde gerçekleşir.
Kimlik arayışı sürecinin ön plana çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Ergenlik Dönemi
Bebeklik Dönemi
İlk Çocukluk Dönemi
Son Çocukluk Dönemi
Doğum Öncesi Dönem
I. Küçük motor kasların yeterli olgunluğa ulaşmış olması II. Yazı yazma ile ilgili ön öğrenmelere sahip olması III. Yazı yazma için istekli olması Yukarıdakilerden hangileri çocuğun yazı yazmaya hazır olduğunu gösteren özelliklerdendir?
YaInız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III
Aşağıdakilerden hangisi manipülatif (nesne kontrolü) becerilerden biri değildir?
Kavrama
Uzanma
Atma
Bırakma
Yakalama
Motor gelişimleri dikkate alındığında, ilkokul birinci sınıf çocuğu aşağıdaki motor gelişim dönemlerinden hangisindedir?
Özelleşmiş Hareketler Dönemi
Refleksif Hareketler Dönemi
Temel Hareketler Dönemi
Karmaşık Hareketler Dönemi
İlkel Hareketler Dönemi
Motor gelişim bakımından aşağıdaki dönemlerden hangisinde olgunlaşma evresine ulaşamamış olmak bunların özelleşmiş hareketlere dönüşmesinde ve spor faaliyetlerde başarı sağlamada en büyük engeldir?
Refleksif hareketler
Temel hareketler
İlkel hareketler
Karmaşık hareketler
Özel hareketler
Bir hareketin öğrenilmesine bağlı olarak performansta meydana gelen ilerleme ve deneyimi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Motor kontrol
İlkel refleksler
Temel hareketler
Motor yetenek
Motor öğrenme
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Çocuk Gelişimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi "lokomotor olmayan hareketler"den biridir?
Sekme
Koşma
Ayakta dik durumda dönme
Emekleme
Atlama
Aşağıdakilerden hangisi konuşma öncesi dönemin aşamalarından biridir?
İki Sözcüklü Birleşimler Dönemi
Üç veya Daha Fazla Sözcüklü Cümleler Dönemi
Tek Sözcüklü Cümlecikler Dönemi
Ses-Sözcük Dönemi
Gığıldama Dönemi
Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişim kuramcılarından biridir?
J. Piaget
J. Bowlby
I. Yalom
R. Descartes
R.W. Sperry
J.Piaget'e göre somut işlemler dönemi aşağıdaki yaş aralıklarından hangisini kapsar?
0-2
3-4
5-6
7-11
12-18
I. Çocuğun akranlarıyla zaman geçirmesi sağlanmalıdır. II. Çocukla iletişime dayalı oyunlar oynanmalıdır. III. Arkadaşlarının başarıları ile kıyaslanmalıdır. IV. Serbest anne-baba tutumu sergilenmelidir. V. Çocuk sorumluluk almaya özendirilmelidir. Yukarıdakilerden hangileri çocuğun sosyal gelişimini destekleyen önerilerdendir?
I, II ve V
I, III ve IV
II, III ve V
III, IV ve V
II, III, IV ve V
Aşağıdaki kuramcılardan hangisi “içsel konuşmalar” kavramını bilişsel gelişim alanına kazandırmıştır?
Gagne
Bruner
Piaget
Skinner
Vygotsky
Uyarıcılar üzerinde bilinçli odaklaşma sürecine ne ad verilir?
Taklit
Problem çözme
Kavram
Dikkat
Yaratıcılık
Erik Erikson’un sosyal gelişimi en kapsamlı açıklayan kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Bağlanma kuramı
Psikososyal gelişim kuramı
Davranışçı kuram
Sosyal öğrenme kuramı
Psikoseksüel kuram
Aşağıdakilerden hangisi ilk altı ay içinde görülen ilk duygusal tepkilerden biridir?
Kıskançlık
Gülme
Öz farkındalık
Saldırganlık
Empati
Doğal ortamda, dışarıdan hiçbir müdahalede olmadan belirlenen süre içinde gözlenen tüm davranışların değerlendirilmesine ne ad verilir?
Görüşme
Standart testler
Gözlem
Sosyometri
Oyun
Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemindeki sosyal ve duygusal gelişimin özellikleri arasında yer almaz?
Arkadaşların ergen üzerindeki etkilerinin oldukça fazla olması
Çocukça davranışların yerini olgun tutum ve davranışların alması
Ailenin ve öğretmenlerin rehberliğine ihtiyaçlarının olması
Ergenlerin zamanlarının çoğunu aileleriyle birlikte geçirmeleri
Toplum içinde saygınlık kazanmak ve statü sahibi olmak istemeleri
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Çocuk Gelişimi Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: