aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Çatışma Ve Stres Yönetimi I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Çatışma Ve Stres Yönetimi I dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Çatışma Ve Stres Yönetimi I Ara Sınav çıkmış sorular

Çatışma Ve Stres Yönetimi I 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Müzakere sürecinin tarafları hak ettiği sonuçlara ulaştırması aşağıdaki etik kriterlerinden hangisidir?
Evrensellik
Altın kural
Faydacılık
Doğruluk
Dağıtım adaleti
Çatışma sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Hissedilen çatışma
Potansiyel çatışma
Algılanan çatışma
Açık çatışma
Dikey çatışma
Üretim bölümünün ürünü imal etmek için öncelikle tasarım bölümünden ürün çizimlerinin gelmesini beklemek zorunda olması aşağıdaki örgütsel çatışma nedenlerinden hangisine örnektir?
Fonksiyonel bağımlılık
Formelleşme
Uzmanlaşma
Merkezileşme
Amaçların çelişmesi
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde çatışmayı teşvik etmek için kullanılan yöntemlerden biri değildir?
İletişimi sınırlandırmak
Örgütü büyütmek
Demokratik bir lider seçmek
Rekabete dayalı bir ödüllendirme yapmak
Farklı bireyleri işe almak
Bir üniversite öğrencisinin okuduğu bölümü sevmemesine rağmen, üniversitesinin bulunduğu şehri sevmesi nedeniyle yaşadığı bireysel çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Bir üniversite öğrencisinin okuduğu bölümü sevmemesine rağmen, üniversitesinin bulunduğu şehri sevmesi nedeniyle yaşadığı bireysel çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Yaklaşma-kaçınma
Rol çatışması
Kaçınma-kaçınma
Yaklaşma-yaklaşma
Rol belirsizliği
Aşağıdaki durumlardan hangisi grupta daha az çatışma yaşanmasına neden olur?
Grup üyelerinin yaşları, meslekleri farklı olduğunda
Grup üyeleri birbirine çok bağlı olduğunda
Grup üyelerine baskı yapıldığında
Grup üyelerinin paylaştığı ortak bir kültür olduğunda
Grup üyelerinin değerleri birbirinden farklı olduğunda
Örgütün ek bina yaparak odası ve bilgisayarı olmayan çalışanlara gerekli donanımı sağlaması aşağıdaki çatışmayı çözme yöntemlerinden hangisini ifade etmektedir?
Kaynakları artırmak
Otoriter yönetim biçimi uygulamak
Kuralları yazılı hale getirmek
Üst hedefler belirlemek
Destekleyici ilişkiler geliştirmek
Aşağıdaki ifadelerden hangisi işbirliği ve uzlaşma stili arasındaki farkı açıklar?
İşbirliği stili, kısa süreli çözümler üretir.
Uzlaşma, işbirliği stili kullanılıp, başarılı çözümler üretmediğinde kullanılmalıdır.
Uzlaşma, çatışma taraflarını en üst seviyede memnun eden çözümler üretir.
Her iki stil de yüksek derece iddiacı ve işbirlikçidir.
Uzlaşma stili, işbirliği stiline göre daha fazla fedakarlık ve güç gerektirir.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Çatışma Ve Stres Yönetimi I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşletmede bir çalışanın diğer çalışma arkadaşları ile çatışma yaşaması aşağıdaki çatışma türlerinden hangisine örnektir?
Rol belirsizliği
Rol çatışması
Roller arası çatışma
Yatay çatışma
Dikey çatışma
Müzakere sürecinde bir tarafın sunduğu teklifin bir süreliğine geçerli olduğunu, acilen teklif için karar vermeleri gerektiğinin söylenmesi paylaştırıcı müzakeredeki sert politik taktiklerden hangisidir?
Bogey
Sessiz kalma
Zaman sıçraması
Kar yağdırma
Ültimatom vermek
Aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisi bütünleştirici müzakerede daha başarılı olabilir?
İçe dönük
Rekabetçi
Karamsar
A tipi
Uyumlu
Yeni mezun olmuş bir mühendisin başladığı işte müdürünün kullandığı terimleri ilk kez duyuyor olması ve kendince birtakım tahminlerde bulunması sonucu yaşanan çatışmanın iletişimden kaynaklı nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Kuşak çatışması
Formel iletişim
Dinleme yetersizliği
Algıda seçicilik
Bilgi eksikliği
Aşağıdaki performans değerlendirme özelliklerinden hangisi ile çatışma sıklığı arasında olumlu bir ilişki vardır?
Olumlu geri bildirim
Yapıcı eleştiriler
Grubun performansı
Rekabetçi ödül sistemi
Takımı ödüllendirme
İnsanları dinlemeyi ve iletişim kurmayı sevmeyen bir kişinin psikolog olması aşağıdaki rol çatışması türlerinden hangisine örnektir?
Göndericiler arası rol çatışması
Roller arası çatışma
Kişi-rol çatışması
Rol göndericinin kendi içinde çatışması
Rol alıcısının kendi içinde çatışması
Aşağıdakilerden hangisi bütünleştirici müzakereyi paylaştırıcı müzakereden ayıran faktörlerden biri değildir?
Paylaştırıcı müzakere tartışma odaklıdır.
Bütünleştirici müzakerede her iki taraf da karşılıklı amaçlarına ulaşmaya çalışır.
Paylaştırıcı müzakerede karşı taraf üzerinde baskı kurma ve zorlama söz konusudur.
Bütünleştirici müzakerede bilgi paylaşılır.
Bütünleştirici müzakerede ilişkiler kolaylıkla feda edilir.
Örgütün aşağıdaki özelliklerinden hangisi çatışma yaşanmasına elverişli bir ortam hazırlar?
Küçük bir örgüt olması
Net iş tanımlarının olması
Ortak performans değerlendirme kriterlerinin benimsenmesi
Merkezileşme ile yönetilmesi
Yakın denetim yapılmaması
Eşine şiddet gösteren bir kimsenin bu davranışını “eşim bunu hak etmişti” diyerek açıklaması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?
Mantığa büründürme
Yer değiştirme
Saplanma
Özdeşim
Kaçma
Özdeşlik gücüne sahip olan bir yöneticinin aşağıdaki çatışma yönetimi stillerinden hangisini kullanma olasılığı daha yüksektir?
Uyum
Uzlaşma
İşbirlikçi
Rekabet
Kaçınma
Bireyin kazanması, karşı tarafın kaybetmesi pahasına her türlü politik taktiğin uygulandığı çatışma yönetim stili aşağıdakilerden hangisidir?
Uyum
Rekabet
İşbirliği
Kaçınma
Uzlaşma
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Çatışma Ve Stres Yönetimi I Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: