aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Çağdaş Türk Dünyası Ara Sınav Çıkmış Sorular (2014 - 2015)

Açıköğretim Fakültesi Çağdaş Türk Dünyası dersi 2014 - 2015 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Çağdaş Türk Dünyası Ara Sınav çıkmış sorular

Çağdaş Türk Dünyası 2014 - 2015 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Rusya İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Orta Asya bölgesini egemenliği altına alan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Çin Halk Cumhuriyeti
Sovyetler Birliği
Amerika Birleşik Devletleri
Buhara Emirliği
Hive Hanlığı
1917’de Orenburg’da Alaş Özerkliği’nin ilan edilmesini sağlayan halk aşağıdakilerden hangisidir?
Kazaklar
Özbekler
Türkmenler
Ruslar
Tacikler
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) hangi yıl kurulmuştur?
1917
1918
1920
1922
1926
Türkiye’de Orta Asya denildiği zaman akla gelen Türk Cumhuriyetleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Kazakistan – Kırgızistan – Özbekistan – Türkmenistan
Tataristan – Azerbaycan – Doğu Türkistan – Moğolistan
Afganistan – Pakistan – Hindistan – Kazakistan
Bulgaristan – Azerbaycan – Moğolistan – Kırgızistan
Özbekistan – Kazakistan – Bulgaristan – Pakistan
Rus olmayan halkların Rusçayı öğrenmelerini kolaylaştırmak için bütün milli okullarda Rusça öğretilmesi hangi yıl zorunlu hale getirilmiştir?
1932
1938
1940
1949
1952
Aşağıdakilerden hangisi NEP politikası uygulamalarından biri değildir?
Sanayi, ulaşım ve bankacılık sektörü üzerinde devlet kontrolünün sağlanması
Zorunlu hizmet yükümlülüğünün kaldırılması
Özel teşebbüsün yeniden canlanmasına izin verilmesi
Köylerde müsadereler yerine miktarı sabit vergiler konulması
Çiftçilik ürünlerine devlet tarafından el konulması
Başkurt Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti hangi yıl kurulmuştur?
1917
1918
1919
1920
1921
Tatarlar Latin alfabesinden Kiril alfabesine hangi yıl geçmişlerdir?
1923
1925
1927
1933
1939
1918-1920 yıllarında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki çatışma alanları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Karabağ – Zengezur
Karabağ – Bakü
Şemahı – Zengezur
Nahçıvan – Gence
Ordubad – Göyçay
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilan ettiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
27 Nisan 1917
28 Mayıs 1918
28 Haziran 1919
26 Nisan 1920
30 Nisan 1939
1933’te Azerbaycan Komünist Partisi Birinci Sekreteri olan ve Azerbaycan’ın Stalin’i olarak adlandırılan siyasetçi kimdir?
Necef Vezirov
Mirza İbrahimov
Mir Cafer Bağırov
Mikail Müşfik
Bahtiyar Vahabzade
Azerbaycan’da “proleter edebiyatın” ilk örneklerini ortaya koyan ve 1920’de Azerbaycan Komünist Partisi’nin başkanlığına getirilen yazar kimdir?
Celil Mehmed Kulizade
Mirza İbrahimov
Hatice Gayıbova
Bahtiyar Vahabzade
Neriman Nerimanov
Ermenistan’da yaşarken Karabağ Savaşı sırasında Ermeniler’in baskısı yüzünden ata yurtlarını terk edip Azerbaycan’ın başka yerlerine sığınan kişilere ne ad verilir?
Göçmen
Sığınmacı
Ensar
Kaçkın
Mülteci
AGİT Minsk Grubu hangi yıl kurulmuştur?
1986
1990
1992
1996
1998
Azerbaycan’da çıkarılan ilk resmi gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Özgürlük
Tribün
Meydan
Komünist
Azerbaycan
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Azerbaycan’a bağlı ancak fiziki bir sınırları yoktur.
İç işlerinde özerk, savunma ve dış politikada Ermenistan’a bağlıdır.
Kuzeyinde ve doğusunda Ermenistan, güney ve batısında İran vardır.
Türkiye ile 18 km’lik bir sınırı vardır.
Türkiye ile Nahçıvan’ı birbirine bağlayan Hasret Köprüsü’dür.
Kazakistan Milli Meclisi’yle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Milletvekili olmak için Türk olmak yeterlidir.
Beş yıllığına seçilen 107 üyeden oluşur.
Milletvekili olmak için 25 yaşını doldurmak gereklidir.
Cumhurbaşkanı tarafından önerilen seçim komisyonu üyelerin atanmasını yapar.
Yasama ve karar verme teklifleri burada görüşülerek karara bağlanır.
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında yüz ölçümü en büyük olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Türkmenistan
Tacikistan
Azerbaycan
Kazakistan
Kırgızistan
Jeltoksan (Aralık) Olaylarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Göstericilerin büyük çoğunluğunu öğrenciler oluşturmuştur.
Almatı şehrinde yaşanmıştır.
Olaylar Kazak milliyetçiliğini canlandırmıştır.
Gösteriler can kaybı olmadan barışçıl yöntemlerle son bulmuştur.
Olaylar Kazak SSC’nin başına Gennadiy Kolbin adında bir Rus’un getirilmesiyle başlamıştır.
Kazak Alaş Özerkliği’nin ilan edildiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?
1907
1914
1918
1921
1924
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: