aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Bakım Elamanı Yetiştirme ve Geliştirme I Ara Sınav Çıkmış Sorular (2015 - 2016)

Açıköğretim Fakültesi Bakım Elamanı Yetiştirme ve Geliştirme I dersi 2015 - 2016 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Bakım Elamanı Yetiştirme ve Geliştirme I Ara Sınav çıkmış sorular

Bakım Elamanı Yetiştirme ve Geliştirme I 2015 - 2016 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık durumu hakkında bilgi alma hakkının kapsamında yer almaz?
Tıbbi özen gösterilmesini isteme
Kayıtları inceleme
Bilgi verilmesini yasaklama
Genel olarak bilgi isteme
Kayıtların düzeltilmesini isteme
Aşağıdakilerden hangisi bakım hizmetlerinin unsurlarından biri değildir?
Bakım elemanlarınca yürütülen bir hizmettir.
Bakıma muhtaç olmayı gerektiren bir hizmettir.
Genel olarak kurumsal bakım ve evde bakım olarak ele alınmaktadır.
Profesyonel destek hizmetlerini kapsamaktadır.
Herkesin yararlanabileceği bir hizmettir.
Evde bakım hizmetlerinin Batı’da özellikle tercih edilmeye başlandığı yıllar aşağıdakilerden hangisidir?
1980’li
1960’lı
1950’li
1940’lı
1930’lu
Psikolojik yaşlanmanın tanımıaşağıdakilerden hangisidir?
Yoksulluğa ya da alış ya da beslenme, sağlık ve diş bakım yetersizliği, orta zenginlikte ya da aşırı beslenme, hareket eksikliği gibi ömür boyu süren etmenler nedeniyle ortaya çıkan bir yaşlanma türüdür.
Zamana bağlı olarak bireyin anatomi ve fizyolojisindeki değişimlerdir.
Parasal koşullardaki değişikliklerin etkisiyle yaşlı kişinin yaşam tarzının değişmesidir.
Bireyin davranışsal uyum yeteneğindeki yaşa bağlı değişimlerdir.
Zaman akışı içinde edinilen sosyal davranış ve sosyal konumun ve bireyin sosyal rollerinin değişmesidir.
Aynı yerleşkede veya binada, birden çok sosyal hizmet kuruluşunun tek yönetim ve denetim altında kurulmasına ve çalışmasına imkân tanıyan sosyal hizmet kuruluşları aşağıdakilerden hangileridir?
Aktif yaşam merkezleri
Özel bakım merkezleri
Ev tipi sosyal hizmet birimleri
Bakım ve rehabilitasyon merkezleri
Çok amaçlı sosyal hizmet kuruluşları
İnsan hak ve değerlerinin sağlık hizmetine uyarlanmasına ne ad verilir?
Tedavi hakları
Engelli hakları
Yaşlı hakları
Hasta hakları
Bakım hakkı
Kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve işlev kaybı olan kişiye ne ad verilir?
İşitme engelli
Ortopedik engelli
Zihinsel engelli
Görme engelli
Dil ve konuşma engelli
Kronolojik yaş nedir?
Doğumdan başlayarak içinde bulunulan zamana kadar geçen yılların toplamıdır.
Kişinin kendisini hissettiği yaştır
Hayatın evrelerinden her birine verilen addır.
İçinde bulunulan biyolojik basamağın zaman birimi olarak gösterilmesidir.
Kimlik bilgilerinde belirtilen yaştır.
Bakım hizmetinin sunum süresine göre olan bakım hizmeti türü aşağıdakilerden hangisidir?
Erken dönemdeki bakım hizmetleri
Kişisel bakım hizmetleri
Sosyal bakım hizmetleri
Sosyal bakım hizmetleri
Kısa süreli bakım hizmetleri
Çalışma saatleri içinde bakım hizmeti sunan sosyal hizmet kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
Yatılı bakım kuruluşları
Gündüzlü bakım kuruluşları
Bakım ve rehabilitasyon merkezleri
Aktif yaşam merkezleri
Özel bakım merkezleri
Aşağıdakilerden hangisi bakım planlamasının aşamaları arasında yer almaz?
Bakım planı hazırlama
Güçlükler ve zorluklar
Öncelikler
Kaynakların değerlendirilmesi
Amaçlar ve hedefler
Bakıcı aile bireylerinin varlığı, ev düzeninin ve mimari yapısının bireye uygun hale getirilmesi gibi bakıma muhtaç bireye çevreden sağlanabilen her türlü insani, maddi ve teknik desteğe ne ad verilir?
Dış potansiyel
İç potansiyel
Maddi potansiyel
Fiziki potansiyel
Sınırlı potansiyel
Aşağıdakilerden hangisi genel risk değerlendirme formunda bulunan risk alanlarından biri değildir?
Şiddet/saldırı
Bakımsızlık
Dışlanma
Aile desteği
Hipodermi
Bakım gerektiren bireyin bakımında tıbbi hizmetler dışında kişisel bakımına, sosyal aktivitelerinin yaptırılmasına yardımcı olan ve bireysel gereksinime uygun bakımını üstlenen ara meslek elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
Fizyoterapist
Hemşire
Ergoterapist
Bakım Elemanı
Doktor
Temel hedefi 0-18 yaş grubu normal, özel gereksinim olan, hasta, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların gelişimleri desteklemek olan meslek elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
Ev ekonomisti
Doktor
Fizyoterapist
Özel eğitimci
Çocuk gelişimci
Aşağıdakilerden hangisi bakıma muhtaç birey hakkında edinilmesi gereken bilgilerden biri değildir?
Bakılan kişinin ne kadar maaş aldığı
Sosyal çevresi ile ilişkisi
Aile içindeki yeri, rolü ve önemi
Hobiler, deneyimleri, bilgi birikimi ve yetenekleri
Yaşamındaki başarıları ve başarısızlıkları
Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanlarının görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
Sadece bakıma muhtaç bireyin değil, kendi gereksinimlerini de gözden kaçırmaması
Bakım gerektiren bireyin sosyal ilişkilerinin devam etmesine, gerektiğinde, sosyal dayanışma mekanizmalarının harekete geçirilmesine özen göstermesi
Bakıma muhtaç birey adına resmi işlemleri gerçekleştirmesi
Bakıma muhtaç bireyi de hizmete katan bir yaklaşım sergilemesi
İnsan sevgisi ve hoşgörüsü ile donanmış olması
Aşağıdakilerden hangisi bakım programı hazırlanırken saptanması gereken hususlardan biri değildir?
Yapılacak işin tanımı
İşin hangi aralıklarla yapılacağı
İşin maliyeti
İşin ne zaman yapılacağı
İşin nerede yapılacağı
Bireyi, sahip olduğu psikolojik, sosyal ve ekonomik donanımını kullanarak yaşama tutunmaya zorlayan, bireyin o güne kadar getirdiği tüm yaşam dengeleri için bir tehdit oluşturan, stres yaratan yaşam olayına ne ad verilir?
Ağır hastalık
Kaygı
Kritik durum
Etkin dinleme
Ölüm
Bakım gerektiren bireylerde insan iletişimi ve dil - konuşma becerileri ile ilgilenen meslek elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
Psikolog
Diyetisyen
Sosyal hizmet uzmanı
Hemşire
Dil ve konuşma terapisti
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: