aöf çıkmış sorular ile başarınızı kolayca artırın.

Adalet Meslek Etiği Ara Sınav Çıkmış Sorular (2015 - 2016)

Açıköğretim Fakültesi Adalet Meslek Etiği dersi 2015 - 2016 yılı Ara Sınav sorularını aşağıdan çözebilirsiniz. AÖF Adalet Meslek Etiği Ara Sınav çıkmış sorular

Adalet Meslek Etiği 2015 - 2016 Ara Sınav

Aşağıdaki soruların şıklarına tıklayıp cevap anahtarına da işaretleme yapabilirsiniz.
Aşağıdakilerden hangisi ahlâki yükümlülük yargısına örnektir?
İyi insan sahtekarlık yapmaz.
Sözleşmelere uymamız gerekir.
İyi niyetlilik bir erdemdir.
Kıskançlık utanılacak bir şeydir.
Demokrasi en iyi yönetim şeklidir.
Aşağıdakilerden hangisi “Hazcılık” ile aynı anlamdadır?
Belirlenimcilik
Evrenselcilik
Öznelcilik
Hedonizm
Faydacılık
Pieper’in mutlulukla ilgili değerlendirmeleri göz önüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Mutluluk kendiliğinden ortaya çıkmaz.
Mutluluk anlamlı, başarılmış, şanslı ve mutlu bir hayatın niteliğini oluşturur.
Mutluluğu doğrudan bir amaç olarak hedeflemeliyiz.
Mutluluğa ulaşma çabası, insanın vazgeçilmez bir uğrağıdır.
Mutluluk etiğin betimleyici kavramıdır.
Aşağıdakilerden hangisi etiğin temel sorunudur?
Ne zaman yapmalıyım?
Ne yapmalıyım?
Nasıl yapmalıyım?
Niçin yapmalıyım?
Kime yapmalıyım?
Özünde benci bir düşünce olan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Niteliksel hazcılık
Belirlenimcilik
Evrenselcilik
Faydacılık
Öznelcilik
Aşağıdakilerden hangisi dördüncü düzey gerekçelendirme sınıflarından biridir?
Görelilikçilik
Doğalcılık
Temelcilik
Sezgicilik
Duyguculuk ve Öznelcilik
Aşağıdakilerden hangisi birinci düzey gerekçelendirme sınıflarından biridir?
Sonuçları dikkate alma
Ödeve uygun eylemde bulunma
Kendi çıkarı peşinde koşma
Duygularla gerekçelendirme
Erdemli olma
Otobüste yaşlı bir teyzeyle ile karşılaşan Asya, teyzeye yer vermiştir. Nedeni sorulduğunda “Yaşlıydı, ayakta durması çok zordu” demiştir. Buna göre, Asya’nın hareketinin gerekçesi aşağıdaki gerekçelendirme sınıflarından hangisine dayanır?
Olguyla gerekçelendirme
Duygularla gerekçelendirme
Ahlak kurallarıyla gerekçelendirme
Olası sonuçlarla gerekçelendirme
Vicdanla gerekçelendirme
Aşağıdakilerden hangisi nihilizm anlamındadır?
Tutarlılıkçılık
Görelilikçilik
Sezgicilik
Temelcilik
Hiççilik
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Adalet Meslek Etiği Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
Aşağıdakilerden hangisi meta-etik kuramdır?
Ödev etiği
Sezgicilik
Kural faydacılığı
Faydacılık
Bencilik
Aşağıdakilerden hangisi kamu etiğinin genel taleplerinden biri değildir?
Bürokratik ayrıcalıklardan faydalanma
Ahlâki kuralları benimsemeyerek uygulama
Hukuka uygun davranma
Etik kodlara uygun davranma
Mevzuatın ve etik kodların boşlukta bıraktığı alanlarda takdir hakkını etik düşünce ile belirleme
Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetimindeki ahlâka aykırı faaliyetlerin sonuçlarından biri değildir?
Kamu kaynaklarının etkin olmayan bir şekilde kullanılması
Kamu hizmetlerinin kalitesinin düşmesi
Hukuk sistemine ve devlete olan güvenin azalması
Kamu ihtiyaçlarının karşılanmasındaki etkinliğin düşmesi
Kamu görevlilerinin motivasyonunun yükselmesi
Kamu görevlisi olmanın verdiği gücü, işkence veya şiddet uygulama gibi eylemlerle kötüye kullanma şeklinde görülen ahlâka aykırı davranış aşağıdakilerden hangisidir?
Zimmet
Gücün istismar edilmesi
İrtikap
Rüşvet
Dedikodu
Aşağıdakilerden hangisi zimmet anlamındadır?
İrtikap
Rüşvet
Dedikodu
İhtilas
Aracılık
Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetimindeki yolsuzluk ve ahlâka aykırı davranışların nedenlerinden biridir?
Bürokrasinin merkeziyetçi ve statükocu yapısı
Kamu yönetimindeki saydamlık
Kamu yönetimindeki denetimin yeterliliği
Kamu görevlilerinin kamu hizmetine adanmışlığı
Takdir yetkisinin usulüne uygun kullanılışı
İnsan haklarının dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
İnsan onuru
İnsan şerefi
İnsan gururu
İnsan doğası
İnsan kibri
Aşağıdakilerden hangisi hakkaniyete uygun yargılanma hakkının unsurlarından biri değildir?
Susma hakkı
Duruşmada bulunma hakkı
Avukat ile temsil hakkı
Gerekçeli karar hakkı
Makul sürede yargılanma
Hâkimlerin yargılamada tarafların iddialarını nesnel bir şekilde ele alması ve kişilik özelliklerinden sıyrılabilmesi aşağıdaki ilkelerden hangisinin gereğidir?
Bağımsızlık
Aleniyet
Tarafsızlık
Makul süre
Doğal hakim
Duruşmaların kamuya açık bir şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisinin gereğidir?
Tarafsızlık
Aleniyet
Bağımsızlık
Doğal hakim
Makul süre
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının temel özeliklerinden biri değildir?
Mutlaklık
Doğuştanlık
Vazgeçilemezlik
Evrensellik
Saydamlık
Sınavı bitir
Sınavı bitir butonuna tıkladıktan sonra sınav sonuçlarının gösterileceği alana yönlendirileceksiniz.
Bu dersin kaynaklarını adresinize istiyorsanız tıklayın.
Sınavlarda %90 Başarı Yakaladık!
Adalet Meslek Etiği Ders Özetleri, Çıkmış Sorular, Denemeler
İşaretlediklerin
20 soru
Sosyal Medyadan bizi takip edebilirsiniz: